CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Adsorption of cationic gemini surfactants at solid surfaces studied by QCM-D and SPR - Effect of the presence of hydroxyl groups in the spacer

Leila Mihevi ; Romain Bordes (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; SuMo Biomaterials) ; Krister Holmberg (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi)
Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects (0927-7757). Vol. 419 (2013), p. 21-27.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-27. Senast ändrad 2016-04-04.
CPL Pubid: 168671

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
SuMo Biomaterials

Ämnesområden

Materialvetenskap
Annan kemi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur