CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The defence minister's new philosophy

Karl Palmås (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
Eurozine (1684-4637). (2010)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-27. Senast ändrad 2016-03-22.
CPL Pubid: 168667

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Elektroteknik och elektronik
Sociologi
Mänsklig interaktion med IKT
Filosofi

Chalmers infrastruktur