CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur speglar samhällets kulturella tillstånd.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Byggforskning Vol. 5 (1997), 97, p. 38-39.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-26. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur