CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur - ett samhälles själsliga tillstånd i sten och bruk…Om två aktuella tolkningar av nutida arkitektur

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Nordisk arkitekturforskning (1102-5824). 4, (1998)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-26. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168628

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur