CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kraftspel i urban och samhällelig förändring - En utforskande arkitektur.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Formas tidskrift Miljöforskning 4-5, (2002)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-26. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168626

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Sociologi
Filosofi, etik och religion
Konst
Arkitektur

Chalmers infrastruktur