CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Skolrummets danande atmosfärer – mellan disciplinerande underkastelse och förlösande befrielse.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Nordisk arkitekturforskning (1102-5824). Vol. 21 (2009), 1, p. 88-92.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168623

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi
Arkitektur

Chalmers infrastruktur