CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vid randen till amodernitet

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Arkitektur : byggnad, interiör, plan, landskap (0004-2021). 1, p. 8-13. (2000)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168622

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Sociologi
Filosofi

Chalmers infrastruktur