CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Les architectes, acteurs du redéveloppement des formes urbaines dans les municipalités. Projet de Recherche internationale fondée par Euroconception. Paris

Michel Conan ; Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Paris : EuroPAN/MULT, Paris, France, BFR, Stockholm, Suède & SBI, Hörsholm, Danemark., 1996.
[Rapport]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168619

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Sociologi

Chalmers infrastruktur