CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Becoming of Residence: Cultural Diversities, Social Identities and Architectural Expressions – Renewed Orientations for Housing Research promoting Visions of Residential Futures.

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Keynote speech presented to the CIB W69 Conference "Ways of Residing in Trans-Disciplinary Focus" in Tallinn 2008-06-13-15'.Ways of Residing in Trans-Disciplinary Focus, Tallinn, CIB. (2008)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168617

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
Arkitektur

Chalmers infrastruktur