CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tre dagar som inte skakade Göteborg

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
ARVIDSSON, K. and J. WERNER. Skiascope 2 Upp med rullgardinerna! Konsten i Göteborg under 1960- och 70-talet. Göteborg, Göteborgs Konstmuseums Skriftserie. p. 133-162. (2009)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-25. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 168615

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Samhällsbyggnadsteknik
Arkitekturteknik
Annan teknik
Bildkonst
Arkitektur
Konstvetenskap

Chalmers infrastruktur