CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulation of in-core neutron noise measurements for axial void profile reconstruction in boiling water reactors

Victor Dykin (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik)
International Conference on the Physics of Reactors 2012, PHYSOR 2012: Advances in Reactor Physics Vol. 3 (2012), p. 2268-2281.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 168572

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Kärnfysik

Chalmers infrastruktur