CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Surveillance and diagnostics of the beam mode vibrations of the ringhals PWRs

C.M. Martín ; Imre Pázsit (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; Henrik Nylén
International Conference on the Physics of Reactors 2012, PHYSOR 2012: Advances in Reactor Physics Vol. 2 (2012), p. 1620-1631.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-12-21. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 168570

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Kärnfysik
Energiteknik

Chalmers infrastruktur