CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High-speed 850 nm VCSELs with 28 GHz modulation bandwidth

Petter Westbergh (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Rashid Safaisini (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Erik Haglund (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Benjamin Kögel (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Johan S. Gustavsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anders Larsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Andrew Joel
European Semiconductor Laser Workshop 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2012-12-21. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 168568