CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

’Design-implement experience from the 2nd year capstone course “Integrated Design and Manufacturing"'

Carl Magnus Evertsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan Bankel (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Andreas Eriksson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Per Lindstedt ; Christine Räisänen (Institutionen för bygg- och miljöteknik)
Proceedings of the 3rd International CDIO conference, MIT, Cambridge, Massachusetts, June 11-14, 2007. (2007)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-21. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 168553

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Maskinteknik
Utbildningsvetenskap

Chalmers infrastruktur