CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The embryonic stem cell protein Oct4 may be a prognostic biomarker for ovarian cancer

Stina Simonsson ; Frida Svensson ; Dzeneta Vizlin-Hodzic ; Anders Odén (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Tomas Simonsson
International Journal of Molecular Medicine (1107-3756). Vol. 30 (2012), suppl. 1, p. S24-S24.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Meeting abstract.Denna post skapades 2012-12-21. Senast ändrad 2015-07-03.
CPL Pubid: 168520

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för medicinsk kemi och cellbiologi (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Cell- och molekylärbiologi

Chalmers infrastruktur