CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Behovsbaserad styrning av inomhusklimat i kontor

Mattias Gruber (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi & Miljö Vol. 2013 (2013), 1, p. 52-54.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Samtidigt som det ställs höga krav på inomhusmiljön så har ett nationellt beslut tagits att energin till byggnadssektorn ska minskas kraftigt framöver. Dessa båda aspekter kan lättare kombineras med hjälp av ny teknik för att styra tillförsel av värme, kyla och luftflöde.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-21.
CPL Pubid: 168513

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur