CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mätbara störningar ger bättre klimatstyrning

Mattias Gruber (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik)
Energi & Miljö Vol. 2012 (2012), 12, p. 20.
[Artikel, övrig populärvetenskap]

Ventilation, uppvärmning och luftkonditionering som startar bara vid behov. Så kallad behovsbaserad klimatstyrning av kontor är den nya trenden som många sneglar på. Jämfört med konventionell teknik kan metoden ge en total energibesparing på 26 procent, visar ny forskning.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-21.
CPL Pubid: 168512

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur