CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physiological consequences of encapsulating Saccharomyces cerevisiae: A proteomic approach

Johan Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Mohammad J. Taherzadeh ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
13th International Congress on Yeasts, 26-30 August, Madison, Wisconsin, USA (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 168505

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biologiska vetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur