CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Physiological consequenses of high local cell density Saccharomyces cerevisiae cultures

Johan Westman (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik ) ; Mohammad J. Taherzadeh ; Carl Johan Franzén (Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik )
Science and Technology Day 2012, Dept Chemical and Biological Engineering, Chalmers, Gothenburg, Sweden (2012)
[Konferensbidrag, poster]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-21. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 168504

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biologiska vetenskaper
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur