CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A crystalline microporous narrow-bandgap semiconductor

Anders Palmqvist (Institutionen för material- och ytkemi, Oorganisk kemi) ; B.B. Iversen ; Ezio Zanghellini (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M Behm ; G.D. Stucky
Angewandte Chemie, International Edition Vol. 43 (2004), p. 700-704.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1685

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och ytkemi, Oorganisk kemi (2002-2004)
Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur