CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ergonomic evaluation of long-shafted tools used in horse stables: the effects of shaft length variation and work technique on working posture

Lotta Löfqvist ; Maral Babapour Chafi (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Anna-Lisa Osvalder (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Lars-Ola Bligård (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Stefan Pinzke
International Journal of Human Factors and Ergonomics (2045-7804). Vol. 1 (2012), 3, p. 298-312.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-20. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 168498

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Produktion
Husdjurens utfodring och vård

Chalmers infrastruktur