CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bromine monoxide evolution in early plumes of Mutnovsky and Gorely (Kamchatka, Russia)

Nicole Bobrowski ; Leif Vogel ; Ulrich Platt ; Santiago Arellano (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Bo Galle (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Thor Hansteen ; Stephan Brademeyer
Geophysical Research Abstracts Vol. 14 (2012),
[Konferensbidrag, poster]

European Geosciences Union General Assembly, Geophysical Research Abstracts Vol. 14, EGU2012, Vienna, Austria, April 2012.Denna post skapades 2012-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 168458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Exogen geovetenskap

Chalmers infrastruktur