CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inventory of gas flux measurements from volcanoes of the global Network for Observation of Volcanic and Atmospheric Change (NOVAC)

Bo Galle (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys) ; Santiago Arellano (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys)
Geophysical Research Abstracts Vol. 14 (2012),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Vienna, Austria, April 2012Denna post skapades 2012-12-20. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 168455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Optisk fjärranalys (2010-2017)

Ämnesområden

Exogen geovetenskap

Chalmers infrastruktur