CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Varför växer företagen i teknik- och forskningsparker?

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik)
Management of Technology 4, p. 2. (1999)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-12-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 168388

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur