CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inkubatorers effektivitet – VINNKUBATOR

Hans Löfsten (Institutionen för industriell dynamik)
Management of Technology 3, p. 1. (2004)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-12-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 168387

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell dynamik (1900-2004)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur