CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Förtroende och kreativitet i produktutveckling

Hans Löfsten (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management) ; Anna Brattström ; Anders Richtnér
Management of Innovation and Technology 2, p. 2. (2011)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2012-12-20. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 168386

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Operations Management (2006-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur