CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A physician lead, and learning driven approach to regional development of 23 cancer pathways in Sweden

Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Tony Huzzard (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
European Care Pathway Conference, Amsterdam, the Netherlands, 2012 (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 168340

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Nanovetenskap och nanoteknik
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi
Företagsekonomi

Chalmers infrastruktur