CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Because Right Action Matters In Life Or Death Situations: Action Research Contributions At Individual, Team And National Network Levels Of Intervention

Andreas Hellström (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Svante Lifvergren (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling) ; Erik Olsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling)
Academy of Management Proceedings, Boston 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-19. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 168309

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling (2005-2016)

Ämnesområden

Building Futures
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur