CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Det räcker inte att forska om energi

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Ola Carlson (Institutionen för energi och miljö, Elteknik) ; Johnn Andersson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Göran Dalén ; Charlotte Bergqvist
Ny Teknik 10 December, (2012)
[Artikel, övrig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-19. Senast ändrad 2015-10-22.
CPL Pubid: 168232

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)
Institutionen för energi och miljö, Elteknik (2005-2017)
Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur