CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Svake høyfrekvente elektromagnetiske felt – en vurdering av helserisiko og forvaltningspraksis

Low-level radiofrequency electromagnetic fields – an assessment of health risks and evaluation of regulatory practice

Jan Alexander ; Gunnar Brunborg ; Maria Feychting ; Ellen Marie Forsberg ; Svein Gismervik ; Jan Vilis Haanes ; Yngve Hamnerius (Institutionen för signaler och system) ; Merete Hannevik ; Per Eirik Heimdal ; Lena Hillert ; Lars Klæboe ; Petter Kristensen ; Bente Moen ; Gunnhild Oftedal ; Tore Tynes ; Bjørn Tore Langeland
Oslo : Nasjonalt folkehelseinstitutt, 2012. ISBN: 978-82-8082-509-4.- 204 s.
[Bok]

Nyckelord: Radio frequency field health effect cancer mobile phone


Rapport 2012:3Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-18. Senast ändrad 2016-07-13.
CPL Pubid: 168189

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Kommunikationssystem
Folkhälsovetenskap

Chalmers infrastruktur