CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

ANALYSING THE POTENTIAL FOR DIRECT DELIVERIES

Ola Hultkrantz (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Fredrik Stahre
Proceedings of the 10th International Symposium on Logistics "Innovations in Global Supply Chain Networks" (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Logistics, Supply Chain Management, Direct DistributionDenna post skapades 2006-11-20.
CPL Pubid: 16816

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur