CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Greenhouse gas-weighted consumption taxes on food as a climate policy instrument

Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristina Mohlin ; Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Critical issues in environmental taxation - International and comparative perspectives - Volume VIII p. 376-392. (2010)
[Kapitel, refereegranskat]


Denna post skapades 2012-12-18. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 168121

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur