CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A comparison of methods for retrieving stratospheric ozone profiles from OSIRIS limb-scatter measurements

C.S. Haley ; C. von Savigny ; Samuel Brohede (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; C.E. Sioris ; I.C. McDade ; E.J. Llewellyn ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Advances in Space Research Vol. 34 (2004), 4, p. 769-774.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Stratospheric ozone, Odin/OSIRIS, Limb scattering, DOASDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1681

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Optical remote sensing of the middle atmosphere from satellites - DOAS retrievals of O3 and NO2 from Odin/OSIRIS limb-scattering measurements