CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Limit processes for age-dependent branching particle systems

Ingemar Kaj ; Serik Sagitov (Institutionen för matematik, Matematisk statistik)
Journal of theoretical probability (0894-9840). Vol. 11 (1998), p. 225-257.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-18. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 168055

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik, Matematisk statistik (1987-2001)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur