CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trade Studies and Set-based Thinking in Support of Knowledge-based Development : Part 2 Comparing Alternatives in SBCE by Systematic Trade Studies

Göran Gustafsson (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling)
Knowledge Based Development Forum on System Engineering and Lean Product Development. Drammen, Norway, 7-8 February 2012 (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

* Trade-off and limit curves * Feasible regions and set-based thinking * Dimensional analysis

Nyckelord: Trade-off, limit, curves, feasible, region, set-based, dimensionalDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-17. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 168009

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Chalmers infrastruktur