CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The northern hemisphere stratospheric vortex during the 2002-03 winter: Subsidence, chlorine activation and ozone loss observed by the Odin Sub-Millimetre Radiometer

Joachim Urban (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; Nicolas Lautié (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; E. Le Flochmoën ; Donal P. Murtagh (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; D. Ricaud ; J. De La Noë ; E. Dupuy ; A. Drouin ; L. El Amraoui ; Patrick Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; U. Frisk ; Carlos Jiménez (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; E. Kyrölä ; E.J. Llewellyn ; G. Mégie ; L. Nordh ; Michael Olberg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Geophysical Research Letters Vol. 31 (2004), 7, p. L07103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Atmospheric Composition and -Structure: Middle atmosphere-composition and chemistry, transport and chemistry, Instruments and techniquesDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1680

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur