CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigating the applicability to use Computational Fluid Dynamics for modelling Dissolved Air Flotation

Mia Bondelind (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik)
The 6th International Conference on Flotation for Water and Wastewater Systems, NY USA, (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Dissolved Air Flotation (DAF), Water Treatment, Flocs, Air bubbles, Aggregate size, Numerical modelDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-17. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 167960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Vatten Miljö Teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Vattenteknik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur