CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulering av dynamisk tåg-spår interaktion i snäva kurvor

Peter Torstensson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Jens C. O. Nielsen (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Svenska Mekanikdagar 13-15 juni 2011 Chalmers Göteborg (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-17. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 167954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Transport
Hållbar utveckling
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur