CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Inför en vegetarisk dag på våra sjukhus Vi bör äta mindre kött – för klimatets och hälsans skull

Jonas Paulsson ; Svante Axelsson ; Stig Bengmark ; Pernilla Berg ; Annika Carlsson-Kanyama ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Claude Marcus ; Jan Rapp ; Elin Röös ; Michael Sjöström ; David Stenholtz ; Heidi Stensmyren ; Gunhild A. Stordalen ; Åke Wennmalm
Aftonbladet (1103-9000). Vol. 12 september (2012),
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2012-12-17. Senast ändrad 2016-10-28.
CPL Pubid: 167952

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Miljövetenskap
Folkhälsovetenskap

Chalmers infrastruktur