CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Residue currents with prescribed annihilator ideals on singular varieties

Richard Lärkäng (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik)
(2012)
[Preprint]

Given an ideal $\mathcal{J}$ on a complex manifold, Andersson and Wulcan constructed a current $R^\mathcal{J}$ such that $\ann R^\mathcal{J} = \mathcal{J}$, generalizing the duality theorem for Coleff-Herrera products. We describe a way to generalize this construction to ideals on singular varieties.Denna post skapades 2012-12-14. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 167861

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik (2005-2016)

Ämnesområden

Matematisk analys
Algebra och geometri

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Residue currents on singular varieties