CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of giant unilamellar vesicles from spin-coated lipid films by localized IR heating

Celine Billerit (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Gavin Jeffries (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Owe Orwar (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi) ; Aldo Jesorka (Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi)
Soft Matter (1744-683X). Vol. 8 (2012), 42, p. 10823-10826.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

We report a novel method for the generation of GUVs (generate unilamellar vesicles) from spin-coated lipid films by means of localized heating. This technique enables GUV formation from both charged and neutral lipid species, as well as from a complex lipid mixture, in various ionic strength conditions. Encapsulation was possible during and after GUV formation.

Nyckelord: liposomes,GUVs, lipid film, IR heating, encapsulationDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-14. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 167808

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Fysikalisk kemi (2005-2014)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur