CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Singularity of Architectural Research

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Research by Design Conference Book. Delft, Delft School of Architecture. (2000)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 167802

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur