CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Explorations of Extremes to unfold Prospects of the Unknown: Visions of Residential Futures - Integrative Ways of Residing

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur) ; Anna Braide Eriksson (Institutionen för arkitektur)
CONDITIONS magazine (1891-2672). 8, p. 54-55. (2011)
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-14. Senast ändrad 2016-01-07.
CPL Pubid: 167797

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur