CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitektur - forskningsfält med egenart

Sten Gromark (Institutionen för arkitektur)
Nordisk arkitekturforskning (1102-5824). Vol. 13 (2000), 1-2, p. 101-107.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-14. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 167793

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (1900-2003)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik

Chalmers infrastruktur