CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Relationship between Technical and Organisational Interfaces in Product Development

Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Luis Araujo
IMP Journal Vol. 1 (2006), 1, p. 28-51.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 16776

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur