CPL - Chalmers Publication Library

Snabbare ETA-uppdateringar från Göteborgs Hamn AB till fartyg som anlöper Göteborg

Författare och institution:
Johan Augustsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik); Fredrik Jansson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Antal sidor:
82
Publikationstyp:
Examensarbete på grundnivå
Program:
Högskoleingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Denna studie undersöker hur olika aktörer i Skarvikshamnen, Göteborg, kommunicerar ocg hur detta påverkar uppdateringar av ETA (Estimated Time of Arrival) för nästkommande fartyg. Det uppfattas som ett problem idag att informationsflödet brister vid ETA-uppdateringar och fartygen därmed inte får kännedom om möjligheten att reducera farten och onödig bunker förbrukas. Kommunikationsbristen har även miljö- och säkerhetsaspekter. Vid fartygsanlöp idag sker ett komplext flöde av information via både digitala och analoga system med ett flertal aktörer inblandade. Studien undersöker det komplexa informationsflödet och gör en granskning av nuvarande informationsflöde, med ett syfte att stärka möjligheterna till snabbare och mer korrekta ETA-uppdateringar.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
Nyckelord:
ETA-uppdateringar, Informationsflöde
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
167734
Posten skapad:
2012-12-13 15:53
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format