CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Snabbare ETA-uppdateringar från Göteborgs Hamn AB till fartyg som anlöper Göteborg

Johan Augustsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Fredrik Jansson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

Denna studie undersöker hur olika aktörer i Skarvikshamnen, Göteborg, kommunicerar ocg hur detta påverkar uppdateringar av ETA (Estimated Time of Arrival) för nästkommande fartyg. Det uppfattas som ett problem idag att informationsflödet brister vid ETA-uppdateringar och fartygen därmed inte får kännedom om möjligheten att reducera farten och onödig bunker förbrukas. Kommunikationsbristen har även miljö- och säkerhetsaspekter. Vid fartygsanlöp idag sker ett komplext flöde av information via både digitala och analoga system med ett flertal aktörer inblandade. Studien undersöker det komplexa informationsflödet och gör en granskning av nuvarande informationsflöde, med ett syfte att stärka möjligheterna till snabbare och mer korrekta ETA-uppdateringar.

Nyckelord: ETA-uppdateringar, InformationsflödeDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167734

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur