CPL - Chalmers Publication Library

Bilge water handling onboard traditional ships

Länsvattenhantering ombord på Traditionsfartyg

Författare och institution:
Anders Axelsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
Antal sidor:
23
Publikationstyp:
Examensarbete på grundnivå
Program:
Högskoleingenjör ()
Förlag:
Chalmers University of Technology
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2011
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Det här är ett examensarbete som tar upp ett problem som många av Sveriges kulturhistoriska fartyg har när hårdare retroaktiva regler angående deras utrustningskrav införs. Arbetet är en fallstudie för fartyget S/S Bohuslän som är ett nästan 100 år gammalt fartyg, angående retroaktiva myndighetskrav på deras länsvattenutrustning. Nuvarande regelverk kräver en typgodkänd länsvattenseparator eller tankar tillräckligt stora för att förvara fartygets länsvatten. S/S Bohuslän uppfyller inget av dessa krav och kan inte heller uppfylla dem. Idag är fartyget godkänt på grund av ett undantag i dagens föreskrifter. I examensarbetet är det en kartläggning av utrustning som krävs för att uppfylla dagens krav samt ett förslag på vad fartyget kan göra om undantaget för deras utrustning dras in.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
Chalmers styrkeområden:
Transport
Postens nummer:
167715
Posten skapad:
2012-12-13 13:58
Posten ändrad:
2013-04-04 09:59

Visa i Endnote-format