CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimering av en Ottomotor

Oliver Olofsson (Institutionen för sjöfart och marin teknik) ; Joel Holmgren (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

Detta arbete påvisar att en effekthöjning kan åstadkommas på en motor som arbetar enligt Ottoprincipen med bibehållen driftsäkerhet. Slutsatser om motormodifieringar och komponentutbyten drogs efter en detaljerad litteraturstudie, teoretiska beräkningar samt intervjuer med yrkesverksamma inom området. En överladdad 2,5 liters bensinmotor med fem cylindrar av märket Volvo användes som bas för en prototyp. Motorn genomgick en modifiering med komponentbyten och programmering av ECU för att åstadkomma en effekthöjning från 193 till 320 hk med bibehållen driftsäkerhet. Resultaten presenteras med figurer och beräkningar där testresultaten från motorn i original mot modifierat utförande jämförs, därefter följer en diskussionsdel om vad som kunde gjorts för att nå ett bättre resultat.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167704

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur