CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mappning av elektroniska styrsystem

Allan Dassoum (Institutionen för sjöfart och marin teknik)
(2011)
[Examensarbete på grundnivå]

Denna studie handlar om att effektivisera dagens förbränningsmotorer utrustade med ett elektronisktmotorstyrningssystem, där man kan justera tändtidpunkt och bränsleinsprutning. Ett styrsystem från tillverkaren VEMS monterades på en bilmotor och det genomfördes tester för att se huruvida bränsleförbrukningen sjunkit och i så fall med hur mycket. Studien visar även hur man går tillväga för att koppla in ett elektronisktprogrammerbart styrsystem och det undersöks hur bättre inställningar kan resultera i en starkare motor som ger mer effekt och har högre verkningsgrad. Installation och tester av styrsystemet utfördes på en bilmotor, därefter har jämförelser till fartygsmotorer gjorts för att få större inblick i vilka givare och metoder man använder inom sjöfarten. Wärtsiläs nya ICC-system, Intelligent Combustion Control granskas närmare. Beräkningar av hur mycket bränsle som kan sparas med ett ICC-system presenteras. Testresultaten visade på en minskning av bränsleförbrukningen även om metoden kan ifrågasättas. Beräkningarna för ICC-systemet visade att det går att spara stora summor pengar med ett sådant system installerat. Kostnaden för att köpa och montera ett sådant system är viktigt att ta med i kalkylen. Pågrund av individuella prissättningar gick det dock inte att erhålla ett svar på den frågan.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2012-12-13. Senast ändrad 2013-04-04.
CPL Pubid: 167700

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för sjöfart och marin teknik (2005-2017)

Ämnesområden

Transport
Farkostteknik

Chalmers infrastruktur