CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Australia Telescope Compact Array imaging of circumstellar HCN line emission from R Scl

T. Wong ; F.L. Schöier ; Michael Lindqvist (Institutionen för radio- och rymdvetenskap) ; H. Olofsson
Astronomy & Astrophysics Vol. 413 (2004), p. 241-249.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: circumstellar matter, carbon, AGB and post-AGB, mass-lossDenna post skapades 2006-08-28.
CPL Pubid: 1677

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur